Nový zákon o Verejnom obstarávaní a eurofondy

Autor: Matej Novotný | 19.4.2016 o 18:54 | Karma článku: 1,43 | Prečítané:  398x

Tento blog je venovaný vybraným častiam nového zákona o verejnom obstarávaní - 343/2015 Z. z., účinný od 18.04.2016.

Tento blog je venovaný vybraným častiam nového zákona o verejnom obstarávaní (343/2015 Z. z., ďalej len „nový zákon“ účinný od 18.04.2016) v porovnaní so starým zákonom (25/2006 Z. z., ďalej len „starý zákon“) a niektorým našim odporučeniam. Zameriava sa najmä na vybrané zmeny pravidiel a novinky pre prijímateľov finančnej podpory z prostriedkov Európskej únie v technologickom segmente.

Prijímateľ finančnej podpory z Európskej únie je v novom zákone zadefinovaný ako tzv. dotovaná osoba , podľa §8. V §8 sú zadefinované aj jednotlivé finančné limity a k nim prislúchajúce postupy verejného obstarávania.

Jednotlivé postupy zadávania zákaziek závisia aj od klasifikovania tovaru, stavebných práce alebo služieb , ako bežné dostupné na trhu alebo ako nie bežne dostupné na trhu.
Bežná dostupnosť na trhu je definovaná v § 2, ods. 5, písm. o).
Konkrétne posúdenie vybraného tovaru, stavebnej práce alebo služby ako bežne alebo nie bežne dostupného na trhu býva niekedy sporné. Ako pomôcka môže slúžiť „test bežnej dostupnosti na trhu“, ktorý je zverejnený na web stránke ÚVO (Úrad pre verejne obstarávanie, ďalej len „ÚVO“) .

Čo je ale dôležité pri klasifikácii bežnej alebo nie bežnej dostupnosti, je skutočnosť že toto rozhodnutie  je výhradne na kontrolovanom (kontrolovaný subjekt v zmysle zákona o VO ďalej len „kontrolovaný“), dôkazné bremeno je na strane kontrolovaného. V praxi to znamená že klasifikáciu bežnej alebo nie bežnej dostupnosti na trhu si kontrolovaný musí vedieť v prípade potreby obhájiť pred ÚVO, prípadne riadiacim orgánom.

Dostávame sa k prvej novinke pre prijímateľov finančnej podpory z Európskej únie a tou je dobrovoľná možnosť využitia inštitútu ex ante posúdenia.

Ex–ante posúdenie je preventívny nástroj účelom ktorého je najmä eliminovať do maximálnej možnej miery všetky chyby a nesúlady so zákonom o verejnom obstarávaní – ešte v stave prípravy procesu verejného obstarávania. Ex ante posúdenie sa teda vykonáva ešte pred samotným vyhlásením verejného obstarávania a jeho výsledkom je informácia o súlade alebo nesúlade dokumentácie so zákonom, v žiadnom prípade nie akákoľvek sankcia ! V prípade nesúladu je súčasťou oznámenia ÚVO označenie tých častí dokumentácie, ktoré nie sú v súlade so zákonom spolu s krátkym zdôvodnením nesúladu.
V zmysle starého zákona mohol o ex ante posúdenie požiadať iba verejný obstarávateľ. V zmysle nového zákona, kde ex ante posúdenie ustanovuje § 168 môžu o posúdenie požiadať všetky kontrolované subjekty, čiže verejný obstarávateľ, obstarávateľ aj dotovaná osoba. Ako podmienky pre vykonanie ex ante posúdenia sa ďalej v § 168 uvádza ,že musí ísť o nadlimitnú zákazku, ktorá je aspoň z časti financovaná z prostriedkov Európskej únie. Oddelenie Ex-ante posúdenia je pro-klientsky orientované a v prípade že sa nejedná o zákazku financovanú z prostriedkov Európskej únie a nejedná sa ani o nadlimitnú zákazku, tak existuje možnosť ex-ante posúdenia na základe dohody o spolupráci .. v praxi to znamená že o ex-ante posúdenie môže požiadať každý kontrolovaný subjekt. Lehota pre posúdenie je 30 dní a kontroluje sa len dokumentácia doručená kontrolovaným, ex ante posúdenie sa nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie

Z logiky nástroja ex ante posúdenia sa sama ponúka otázka, či je takéto posúdenie právne záväzné ? Bohužiaľ, nie je ! Aktuálne prebiehajú intenzívne rokovania v tejto otázke, ktorých cieľom je zakotvenie ex ante posúdenia ako právne záväzného.  

Pri technologickým projektoch, kde je ich cieľom inovatívna technológia, inovácia technologického procesu ,prípadne výskum a vývoj úplne novej technológie je častokrát silná potreba konzultácií s prípadnými dodávateľmi alebo výskumníkmi ešte v prípravnej fáze projektu, prípadne verejného obstarávania. Častokrát konkrétna podoba konečného riešenia vzíde práve z takýchto rokovaní.

Nový zákon vo viacerých smeroch reflektuje túto situáciu. Ide najmä o novo zavedený inštitút „Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov“ podľa § 25 a prostredníctvom nového postupu zadávania zákaziek „Inovatívne partnerstvo“ podľa § 78-80.

V prípade výskumu a vývoja novej technológie, prípadne silnej miery inovácie sa dajú tieto dve novinky plynule kombinovať.

Prípravné trhové konzultácie sú určené najmä pre prípravnú fázu projektu, prípadne postupu verejného obstarávania. Prijímateľ finančnej podpory z Európskej únie môže požiadať o radu alebo prijať radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, ak sa ňou nenaruší hospodárska súťaž, ani neporuší princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti.
Pri prípravných konzultáciách doporučujeme zhotovovať zápisnicu z každého rokovania, ktorá bude súčasťou dokumentácie verejného obstarávania, ako aj zverejňovať informáciu o prebiehajúcich rokovaniach na web stránke.

Inovatívne partnerstvo sa uskutočňuje vo viacerých po sebe nasledujúcich fázach, ktoré zodpovedajú postupnosti krokov v procese výskumu a inovácie a môžu zahŕňať výrobu tovarov, dokončenie stavebných prác alebo poskytovanie služieb. V rámci inovatívneho partnerstva sa určia priebežné ciele, ktoré má partner alebo partneri dosiahnuť, a určí sa aj odplata v primeraných splátkach.

Prijímateľ finančnej podpory z Európskej únie môže na základe určených cieľov po každej fáze rozhodnúť o ukončení inovatívneho partnerstva alebo o znížení počtu partnerov ukončením individuálnych zmlúv, ak ide o inovatívne partnerstvo s viacerými partnermi, a ak v súťažných podkladoch uviedol možnosti a podmienky ich použitia.

Nový zákon predstavuje veľa zmien v postupoch a procesoch verejného obstarávania. Niektoré z nich reflektujú reálne požiadavky z praxe a najmä sa snažia zefektívniť proces čerpania prostriedkov z Európskej únie.  Upozorňujeme však že kontrolne orgány majú ďalšie vlastné pravidlá a postupy  pre procesy verejného obstarávania, ktoré sú často prísnejšie ako požiadavky ÚVO.

Tento blog sa nedotýka zmien ohľadne konania o námietkach a odvolaní vo verejnom obstarávaní. O tom a nových pravidlách pre podmienky účasti nabudúce. 

 

Veľa úspechov pri čerpaní eurofondov !

 

Matej Novotný
BALTEUS spol. s.r.o.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Sagan: Bol som zmierený s tým, že nevyhrám

Slovenský cyklista dokázal to, čo sa ešte nikdy nikomu nepodarilo.


Už ste čítali?